ลายเลนส์ Barbie

Sakura ตาล  ฟ้า
Sherbet ตาล เทา ดำ
Burn ตาล เทา ดำ
Tiger ตาล เทา ฟ้า
Moonligt ตาล ดำ
Magnum cavier ตาล เทา ดำ
Dm23 ตาล
Maple ตาล เทา
King ตาล เทา
Nudy เทา ดำ
Puffy เทา
Alovera ตาล ดำ
Rosese ตาล เทา ดำ
Valentine ตาล เทา ดำ
Trendy ตาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*