เครื่องล้างคอนแทคเลนส์

cleaner-contactlenscase

เครื่องล้างคอนแทคเลนส์ ตัวช่วยที่จะทำให้คอนแทคเลนส์สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น
วิธีใช้ : ใส่คอนแทคเลนส์ลงในบล๊อคทั้งซ้ายและขวา เติมน้ำยาให้ท่วมคอนแทคเลนส์ ปิดฝาให้สนิท หมุนซ้ายหมุนขวาเร็วๆ และแช่คอนแทคเลนส์ไว้เพื่อใส่ในครั้งถัดไป